Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Randers   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   98.988    -41.162  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   21,0    -1,5  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   19.059    -9.054  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   4.386    -3.344  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   15,6    +9,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   61,9    -20,5  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   300    -122  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   7    +26  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.375,00    +459,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   49,00    +7,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   51.534    +7.482  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   19.081    +1.239  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   19,3    +22,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,7    -0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,5    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,7    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,2    +0,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.109    +283  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   5.761    -3.151  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   679,6    -16,3  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   112,0    +387,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   542,5    -401,1  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   25,1    -2,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune