Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Randers   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   98.988    -41.162  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,2    +1,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   19    -10  
Antal normalklasser (2022)
270   361    -91  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   401    +253  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   21,1    +0,6  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   23,9    -11,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   80.422    -10.782  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   70.380    +100  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   9.472    -3.550  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.658    +851  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   70.380    +100  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   3.722    -203  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   1.876    -735  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   23.835    -17.961  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   4.260    -2.585  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   9.620    -2.986  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   3.574    +6.352  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   673    +1.327  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   241    +1.233  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   649    -305  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   815    +716  
Venteliste - musikskole (2021)
385   29    +356  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   72    -51  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   1.743    -78  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   1.048    +794  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune