Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gladsaxe   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   70.001    -11.567  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   17,0    +2,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   10.618    -613  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.044    -1.002  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   26,7    -0,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   51,3    -10,8  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   229    -51  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   18    +15  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.880,00    +105,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   57,00    +2,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   61.504    -2.182  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   19.084    +1.689  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   46,4    -4,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   4,0    -0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,5    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,5    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,5    -0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   3.085    -693  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   3.782    -1.172  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   370,2    +293,1  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   72,4    +426,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   293,2    -151,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   4,6    +18,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune