Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Københavns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Københavns   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   644.431    -586.605  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   10,5    +9,0  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   59.183    -49.178  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   13.768    -12.726  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   50,3    -25,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   32,5    +8,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   18,1    -11,8  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   1.137    -959  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   9    +24  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.780,00    +54,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   47,00    +9,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   65.320    -6.304  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   14.176    +6.144  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   61,2    -19,4  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,3    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,0    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   5,4    -1,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,8    +0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.985    -593  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   21.533    -18.923  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   1.044,3    -381,0  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   902,4    -403,1  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   126,9    +14,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   15,0    +7,6  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune