Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   20.068    +37.758  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   27,0    -7,5  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   4.962    +5.043  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.096    -54  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   11,9    +13,2  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   51,9    -10,5  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   89    +89  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   23    +10  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.453,00    +381,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   55,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   54.684    +4.332  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   26.789    -6.469  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   43,3    -1,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   1,9    +1,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   1,9    +1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   2,5    +1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,8    +0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.431    +961  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   1.074    +1.536  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   77,9    +585,4  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   24,1    +475,2  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   53,2    +88,2  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,6    +22,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune