Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   20.068    +37.758  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   11,8    +1,8  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   4    +5  
Antal normalklasser (2022)
270   62    +208  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   366    +288  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   23,8    -2,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   29,2    -16,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   72.408    -2.768  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   71.436    -956  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   13.726    -7.804  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.190    +1.319  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   71.436    -956  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   448    +3.071  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   296    +845  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   5.084    +790  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   510    +1.165  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   1.531    +5.103  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   381    +9.545  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   73    +1.927  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   27    +1.447  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   178    +166  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2021)
1.531   253    +1.278  
Venteliste - musikskole (2021)
385   5    +380  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   3    +18  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   1.980    -315  
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   1.730    +112  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune