Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Haderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Haderslev   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   55.340    +2.486  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   23,9    -4,4  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   11.996    -1.991  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.588    -1.546  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   0,8    +4,8  
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   28,2    -3,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   33,5    +7,9  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   199    -21  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   20    +13  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   46.214    +12.802  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   19.505    +815  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   63,0    -21,2  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,6    +0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,1    +1,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,4    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,4    +0,8  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.238    +154  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   3.236    -626  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   196,1    +467,2  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   77,9    +421,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   111,1    +30,3  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   7,1    +15,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune