Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Viborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   96.847    -39.021  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   21,3    -1,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   18.591    -8.586  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   4.252    -3.210  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   28,2    -3,1  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   33,1    +8,3  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   360    -182  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   16    +17  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.802,00    +32,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   53,00    +3,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   45.002    +14.014  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   17.778    +2.542  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   29,8    +12,0  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,5    +0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,2    +0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,5    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,5    +0,7  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.663    +729  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   4.429    -1.819  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   416,8    +246,5  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   374,4    +124,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   35,7    +105,7  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   6,7    +15,9  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune