Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Samsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Samsø   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   3.775    +54.659  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   35,5    -15,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   1.180    +8.825  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   167    +875  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   18,1    +8,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   30,2    +10,3  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   19    +159  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   0    +33  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.950,83    +34,17  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   51,75    +7,25  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   51.348    +7.974  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   25.899    -5.126  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   0,0    +41,8  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,8    +0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,8    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,0    +0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,4    -0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.285    +1.107  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   201    +2.409  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   44,2    +619,1  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   31,0    +468,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   10,8    +130,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   2,4    +20,2  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune