Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Allerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Allerød   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   25.867    +31.959  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   21,3    -1,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   4.960    +5.045  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   396    +646  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   22,5    +2,6  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   41,5    -0,1  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   63    +115  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   5    +28  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   45.192    +13.824  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   18.767    +1.553  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   52,3    -10,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   4,1    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,8    -0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   5,6    -1,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,0    +0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.408    +984  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   808    +1.802  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   103,2    +560,1  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   94,8    +404,5  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   0,7    +140,7  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   7,7    +14,9  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune