Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sønderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Sønderborg   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   73.711    -15.885  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   25,3    -5,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   17.064    -7.059  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   3.693    -2.651  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   20,3    +4,8  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   30,7    +10,7  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   189    -11  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   10    +23  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   49.521    +9.495  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   20.820    -500  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   31,9    +9,9  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,0    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,7    +0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,4    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,9    +0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.825    +567  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   4.618    -2.008  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   122,5    +540,8  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   24,5    +474,8  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   97,9    +43,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,1    +22,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune