Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Kommunens økonomi

ikon - Kommunens økonomi Kommunens økonomi

Få overblik over Lyngby-Taarbæk Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Lyngby-Taarbæk Kommunens regnskab for 2018 viser samlede udgifter på 3.453.383 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2018) i 1.000 kr. 129.106   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2018) i 1.000 kr. 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2018) i 1.000 kr. 73.151   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2018) i 1.000 kr. 669.195   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2018) i 1.000 kr. 325.861   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2018) i 1.000 kr. 1.828.770   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2018) i 1.000 kr. 427.299   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-6 (2018) i 1.000 kr. 3.453.383   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2019) 59.366 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2019) 10.631 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2019) 3.775 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2019) -12.632 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2019) 2.802 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2019) -497 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2019) 1.031 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2019) 61.672 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2019) 2.512 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2019) 47.861 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2019) 8.998 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2019) 1.389 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2019) 1.621 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2019) 8.671 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (2019) 6.874 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver pr. 1/1 pr. indb. (2019) 5.454 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2019) 10.989 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner