Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Kommunens økonomi

ikon - Kommunens økonomi Kommunens økonomi

Få overblik over Lyngby-Taarbæk Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Lyngby-Taarbæk Kommunens regnskab for 2022 viser samlede udgifter på 3.904.898 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) i 1.000 kr. 135.466   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) i 1.000 kr. 7.120   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2022) i 1.000 kr. 85.140   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2022) i 1.000 kr. 768.839   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2022) i 1.000 kr. 341.618   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) i 1.000 kr. 2.121.264   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2022) i 1.000 kr. 445.451   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-8 (2022) i 1.000 kr. 3.904.898   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) 64.334 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) 11.493 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) 3.730 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) -13.790 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) 3.484 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2023) -544 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) 509 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2023) 67.611 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) 3.542 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2023) 51.827 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) 9.981 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) 1.446 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) 1.728 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) 9.436 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) 661 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) 9.975 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) 4.254 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner