Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | Kommunens økonomi

ikon - Kommunens økonomi Kommunens økonomi

Få overblik over Lyngby-Taarbæk Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Lyngby-Taarbæk Kommunens regnskab for 2020 viser samlede udgifter på 3.586.810 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) i 1.000 kr. 124.869   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) i 1.000 kr. 639   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2020) i 1.000 kr. 85.507   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2020) i 1.000 kr. 698.208   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2020) i 1.000 kr. 324.731   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) i 1.000 kr. 1.928.703   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2020) i 1.000 kr. 424.153   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-6 (2020) i 1.000 kr. 3.586.810   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2021) 11.153 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2021) 59.131 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2021) 2.805 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2021) -8.608 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2021) 3.358 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2021) -93 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2021) 504 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2021) 66.841 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2021) 3.985 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2021) 49.886 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) 9.438 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2021) 1.378 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2021) 1.671 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2021) 8.444 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2020) 10.714 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2020) 9.440 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2021) 13.876 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner