Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Faaborg-Midtfyn Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Faaborg-Midtfyn   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   64.541    +46.978  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -3.784    +11.303  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   96.256    -15.928  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   604.831    +120.691  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   306.664    +33.933  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.272.619    -223.336  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   384.831    +49.561  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.725.958    +23.202  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.895    +19.211  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.887    +8.252  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   504    +2.591  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   25.033    -36.835  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.664    -1.496  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   796    -1.054  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   291    -38  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   71.459    -5.411  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.453    +1.037  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.386    +2.821  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.005    +504  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.673    -271  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.774    -81  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.580    +3.414  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   8.624    -1.542  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   4.318    +3.221  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   7.752    +3.622  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune