Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Høje-Taastrup   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   72.674    +38.845  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   637    +6.882  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   85.816    -5.488  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   753.968    -28.446  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   292.987    +47.610  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.456.696    -407.413  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   456.089    -21.697  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   4.118.867    -369.707  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.714    +19.392  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   6.222    +4.917  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   5.879    -2.784  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   24.772    -36.574  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.735    -1.567  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -199    -59  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   113    +140  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   77.995    -11.947  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   4.373    -883  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   54.444    -4.237  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   11.298    -1.789  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.377    +25  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.695    -2  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   10.164    -1.170  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   11.543    -4.461  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   -1.404    +8.943  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   4.250    +7.124  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune