Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Høje-Taastrup Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Høje-Taastrup   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   66.943    +68.523  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -2.935    +10.055  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   87.112    -1.972  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   764.691    +4.148  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   304.336    +37.282  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   2.491.566    -370.302  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   475.987    -30.536  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   4.187.700    -282.802  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   44.937    +19.397  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   6.265    +5.228  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   2.924    +806  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   24.285    -38.075  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   4.917    -1.433  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -855    +311  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   77.103    -9.492  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   3.651    -109  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   55.454    -3.627  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   11.433    -1.452  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.406    +40  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.616    +112  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   10.693    -1.257  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   -655    +1.316  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   10.814    -839  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   4.399    +2.713  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune