Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vallensbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vallensbæk   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   16.080    +95.439  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -52    +7.571  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   36.415    +43.913  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   250.150    +475.372  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   99.470    +241.127  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   539.449    +1.509.834  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   142.477    +291.915  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.083.989    +2.665.171  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   50.213    +11.893  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   7.169    +3.970  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   2.013    +1.082  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   10.306    -22.108  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   2.969    +199  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -557    +299  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.765    -4.717  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   5.832    -2.342  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   51.648    -1.441  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   11.564    -2.055  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.588    -186  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.950    -257  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   11.008    -2.014  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   23.342    -16.260  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   10.303    -2.764  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   15.740    -3.148  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune