Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Dragør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Dragør   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   11.582    +99.937  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -497    +8.016  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   24.055    +56.273  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   193.720    +531.802  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   84.076    +256.521  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   486.677    +1.562.606  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   126.664    +307.728  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   926.277    +2.822.883  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   59.931    +2.175  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   9.684    +1.455  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   406    +2.689  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   -6.796    -5.006  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   2.728    +440  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -367    +109  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   63.344    +2.704  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.257    +1.233  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   48.293    +1.914  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   10.210    -701  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.516    -114  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.368    +325  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   9.255    -261  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   17.964    -10.882  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   6.289    +1.250  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   5.936    +5.438  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune