Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aarhus   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   175.853    -40.387  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -602    +7.722  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   528.495    -443.355  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   3.949.987    -3.181.148  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   1.784.789    -1.443.171  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   14.480.636    -12.359.372  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   2.591.334    -2.145.883  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   23.510.492    -19.605.594  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   46.247    +18.087  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   6.320    +5.173  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   1.546    +2.184  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   9.765    -23.555  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   4.232    -748  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   -195    -349  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   3.677    -3.168  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   62.566    +5.045  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   3.564    -22  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   43.671    +8.156  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   7.501    +2.480  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   2.051    -605  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.544    +184  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   8.743    +693  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   4.589    -3.928  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   18.922    -8.947  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   8.413    -1.301  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune