Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Bornholm   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   23.050    +88.469  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -8.150    +15.669  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   95.461    -15.133  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   449.365    +276.157  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   252.647    +87.950  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.057.874    -8.591  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   345.198    +89.194  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.215.445    +533.715  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.780    +18.326  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.160    +6.979  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   445    +2.650  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   30.874    -42.676  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   6.243    -3.075  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -399    +141  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   323    -70  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   78.772    -12.724  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.002    +1.488  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   51.940    -1.733  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   7.670    +1.839  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.590    -188  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.655    +38  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.098    +3.896  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   14.857    -7.775  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   2.773    +4.766  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   7.659    +3.715  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune