Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Aarhus   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   167.719    -42.850  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   34    +605  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   427.699    -342.192  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   3.586.040    -2.887.832  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   1.640.577    -1.315.846  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   13.943.887    -12.015.184  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   2.228.787    -1.804.634  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   21.994.743    -18.407.933  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   44.067    +18.039  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   5.978    +5.161  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.565    +1.530  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   12.212    -24.014  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.451    -1.283  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -497    +239  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   3.800    -3.547  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   61.901    +4.147  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.476    +14  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   42.265    +7.942  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   7.289    +2.220  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   2.042    -640  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.546    +147  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   9.024    -30  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   16.717    -9.635  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   5.650    +1.889  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   8.070    +4.522  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune