Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herlev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Herlev   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   40.003    +71.516  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   1.630    +5.889  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   47.003    +33.325  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   450.845    +274.677  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   179.006    +161.591  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.226.205    +823.078  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   241.553    +192.839  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.186.245    +1.562.915  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   44.193    +17.913  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   8.388    +2.751  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   2.524    +571  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   22.165    -33.967  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.281    -1.113  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -452    +194  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   277    -24  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   75.792    -9.744  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.928    +562  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   54.164    -3.957  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.938    -429  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   2.038    -636  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.796    -103  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   10.175    -1.181  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   11.712    -4.630  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.435    +6.104  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   7.835    +4.757  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune