Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vordingborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vordingborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   28.536    +82.983  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -4.248    +11.767  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   79.543    +785  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   517.958    +207.564  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   281.345    +59.252  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.169.062    -119.779  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   341.722    +92.670  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.413.918    +335.242  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.667    +19.439  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.538    +6.601  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   348    +2.747  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   27.484    -39.286  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.345    -2.177  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -588    +330  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   75.217    -9.169  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.123    +367  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   48.995    +1.212  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.413    +1.096  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.492    -90  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.638    +55  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.143    +3.851  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   20.750    -13.668  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   -1.917    +9.456  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   2.871    +8.503  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune