Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Læsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Læsø   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   5.221    +106.298  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -232    +7.751  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   15.637    +64.691  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   21.636    +703.886  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   10.745    +329.852  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   91.460    +1.957.823  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   32.803    +401.589  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   177.270    +3.571.890  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   44.167    +17.939  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   9.453    +1.686  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   246    +2.849  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   56.555    -68.357  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   3.691    -523  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -666    +408  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   102.604    -36.556  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.968    +522  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   81.084    -30.877  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.716    +793  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.992    -590  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.480    +213  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   4.067    +4.927  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   63.864    -56.782  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   15.772    -8.233  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   20.817    -8.225  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune