Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odense   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   183.616    -72.097  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   1    +7.518  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   306.490    -226.162  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   2.209.464    -1.483.942  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   1.143.679    -803.082  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   8.593.957    -6.544.674  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   1.597.005    -1.162.613  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   14.034.212    -10.285.052  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.001    +20.105  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.270    +7.869  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.015    +2.080  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   22.402    -34.204  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.790    -2.622  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -626    +368  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   434    -181  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   69.717    -3.669  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.267    +223  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   43.563    +6.644  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   7.781    +1.728  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   2.079    -677  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.649    +44  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.914    +2.080  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   7.283    -201  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   9.066    -1.527  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   13.522    -2.148  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune