Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Morsø   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   14.509    +110.360  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   1.697    -1.058  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   41.537    +43.970  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   236.774    +461.434  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   108.026    +216.705  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   1.042.113    +886.590  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   141.017    +283.136  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   1.585.673    +2.001.137  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.758    +19.348  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.284    +8.855  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.086    +2.009  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   32.624    -44.426  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.977    -1.809  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -24    -234  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   220    +33  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   77.915    -11.867  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   1.850    +1.640  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   53.771    -3.564  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.190    +1.319  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.867    -465  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.599    +94  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.238    +3.756  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   22.979    -15.897  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.904    +3.635  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   4.665    +7.927  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune