Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredensborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fredensborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   69.217    +55.652  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   -3.174    +3.813  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   71.975    +13.532  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   574.291    +123.917  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   217.147    +107.584  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   1.560.827    +367.876  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   287.058    +137.095  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   2.777.341    +809.469  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   55.494    +6.612  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   8.124    +3.015  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   3.767    -672  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   4.572    -16.374  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   3.837    -669  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -59    -199  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   166    +87  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   71.053    -5.005  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   4.096    -606  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   51.154    -947  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   10.320    -811  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.666    -264  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.382    +311  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   8.115    +879  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   7.021    +61  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.075    +4.464  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   8.146    +4.446  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune