Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Silkeborg   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   38.598    +72.921  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -1.040    +8.559  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   118.799    -38.471  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   1.219.788    -494.266  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   476.260    -135.663  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   3.828.802    -1.779.519  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   618.293    -183.901  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   6.299.500    -2.550.340  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   46.228    +15.878  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   5.141    +5.998  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.483    +1.612  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   12.693    -24.495  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.798    -1.630  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -253    -5  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   475    -222  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   65.326    +722  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   4.011    -521  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   43.193    +7.014  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.031    +478  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.723    -321  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.446    +247  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   8.754    +240  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   9.143    -2.061  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   9.605    -2.066  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   8.487    +2.887  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune