Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gentofte   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   88.365    +23.154  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -30.442    +37.961  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   134.516    -54.188  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   952.100    -226.578  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   455.989    -115.392  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.529.449    -480.166  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   485.647    -51.255  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   4.615.624    -866.464  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   87.913    -25.807  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   10.146    +993  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   10.922    -7.827  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   -41.633    +29.831  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   2.685    +483  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -727    +469  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   157    +96  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   66.656    -608  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.183    +307  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   49.866    +341  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.353    +156  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.838    -436  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.919    -226  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   9.042    -48  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   25.944    -18.862  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   4.880    +2.659  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   6.401    +6.191  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune