Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lejre Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lejre   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   17.108    +94.411  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -1.704    +9.223  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   46.054    +34.274  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   354.302    +371.220  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   158.091    +182.506  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.008.225    +1.041.058  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   206.307    +228.085  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.788.383    +1.960.777  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   48.628    +13.478  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   5.783    +5.356  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.229    +1.866  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   9.342    -21.144  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.436    -1.268  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -296    +38  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   63.559    +2.489  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.058    +432  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   45.790    +4.417  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.889    -380  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.194    +208  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.686    +7  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   8.417    +577  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   18.208    -11.126  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.356    +4.183  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   8.018    +4.574  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune