Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Varde   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   33.975    +77.544  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   0    +7.519  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   81.675    -1.347  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   617.735    +107.787  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   293.914    +46.683  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.013.235    +36.048  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   334.221    +100.171  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.374.755    +374.405  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.877    +19.229  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   6.150    +4.989  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   739    +2.356  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   20.331    -32.133  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.764    -1.596  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -382    +124  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   112    +141  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   68.701    -2.653  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.033    +1.457  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   46.358    +3.849  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.885    +624  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.559    -157  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.666    +27  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.115    +2.879  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   14.969    -7.887  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.284    +4.255  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   6.265    +6.327  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune