Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tårnby   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   88.962    +46.504  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   22.260    -15.140  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   55.209    +29.931  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   670.834    +98.005  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   249.298    +92.320  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   1.851.696    +269.568  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   279.392    +166.059  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   3.217.651    +687.247  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   45.563    +18.771  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   7.998    +3.495  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   722    +3.008  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   15.122    -28.912  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   4.618    -1.134  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   137    -681  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   435    +74  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   71.038    -3.427  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   2.821    +721  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   51.214    +613  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   10.754    -773  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.817    -371  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.514    +214  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   10.938    -1.502  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   6.417    -5.756  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   -      
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   12.086    -4.974  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune