Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tårnby   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   80.558    +30.961  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   37    +7.482  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   44.494    +35.834  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   636.868    +88.654  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   246.312    +94.285  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.846.192    +203.091  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   253.545    +180.847  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.108.006    +641.154  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.747    +18.359  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   7.733    +3.406  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.261    +1.834  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   17.006    -28.808  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.624    -1.456  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   44    -302  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   422    -169  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   71.611    -5.563  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.174    +316  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   50.135    +72  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   10.574    -1.065  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.845    -443  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.418    +275  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   10.643    -1.649  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   -      
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   11.694    -4.155  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   15.841    -4.467  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune