Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tårnby Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Tårnby   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   43.042    +15.392  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   19,2    +0,4  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   7.393    +2.612  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.099    -57  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   25,2    +0,9  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   6,7    +33,8  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   38,3    -31,7  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   130    +48  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   1    +32  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.924,00    +61,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   57,00    +2,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   57.636    +1.686  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   20.179    +594  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   48,4    -6,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,9    +0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   -      
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   -      

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.700    +692  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   1.786    +824  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   317,4    +345,9  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   61,9    +437,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   250,9    -109,5  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   4,6    +18,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune