Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Roskilde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Roskilde   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   90.446    -32.012  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   20,2    -0,6  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   16.085    -6.080  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.274    -1.232  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   24,8    +1,3  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   27,6    +12,9  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   6,0    +0,6  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   337    -159  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   20    +13  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.961,00    +24,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   58,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   41.915    +17.407  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   17.742    +3.031  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   24,4    +17,4  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,5    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,0    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,6    -0,9  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,7    +0,5  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.008    +384  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   3.730    -1.120  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   113,3    +550,0  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   62,0    +437,3  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   50,8    +90,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,5    +22,1  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune