Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | FORSIDE

Rundt om Lyngby-Taarbæk Kommune

Få nyttig viden om Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvem bor der? Hvad koster boligerne? Hvor ligger skolerne? Hvilke brancher har flest job? Hvordan er kommunalbestyrelsen sammensat? Klik ind og find ud af, hvor dejligt vi har det i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommuneskat under landsgennemsnittet

I Lyngby-Taarbæk er kommuneskatten fastsat til 24,38 % i 2023. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er 25,36 % - en forskel på -1,0%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 0,62 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 21,485 ‰ i 2023. Landsgennemsnittet er 26,197 ‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Det Konservative Folkeparti

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2021 blev Det Konservative Folkeparti kommunens største parti. Partiet fik 14.169 af de 30.797 gyldige stemmer, der blev afgivet. 22.898 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 44.376 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune består af 21 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Sofia Osmani fra Det Konservative Folkeparti.

Udgifter til kultur

I Lyngby-Taarbæk Kommune bruges der færre midler på kultur end i de fleste andre kommuner. Kommunen ligger et stykke under landsgennemsnittet. Kulturudgifterne beløber sig til 292 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 546 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.154 kr. Årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er fodbold (4.300 medlemmer), svømning (3.360 medlemmer), tennis (3.090 medlemmer), fitness (1.930 medlemmer), håndbold (1.280 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 11.494 parcel- og række/dobbelthuse, 15.541 lejligheder og 80 fritidshuse. Herudover findes der 2795 kollegieboliger. Andelen af ejerboliger er 50,9 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 19,8 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 30.467 kr. over landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "2830 Virum", der rammer en pris på 46.268 kr. (seneste opgørelse 2023K2). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 46.725 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 16.258 kr.
Antal handler, seneste kvt. 87
Salgstider, kommunen (gns) 126 dage
Salgstider, landet (gns) 136 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) 36.410 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 33.353 kr.
Antal handler, seneste kvt. 82
Salgstider, kommunen (gns) 102 dage
Salgstider, landet (gns) 101 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) N/A kr.
Kvmpriser, landet (gns) 22.042 kr.
Antal handler, seneste kvt. N/A
Salgstider, kommunen (gns) N/A dage
Salgstider, landet (gns) 124 dage

Skoler

SkoletaskeI Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 9 folkeskoler med 268 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 21,8 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,2 elever i hver klasse. 12,8% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 75.379 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 80.088 kr. Der findes 2 gymnasier / HF kurser i kommunen. → Læs mere om Skole & Uddannelse

Hvem bor i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Den 1. januar 2023 boede der 58.434 indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunens samlede areal er på 39 km2. Det giver en befolkningstæthed på 1.506 indbyggere pr. km2.

Folk på gaden

29.559 af borgerne er kvinder og 28.875 mænd. 50.676 personer har dansk statsborgerskab og 7.758 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

37.788 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Rudersdal Kommune.

I 2040 forventes der at være 61.300 borgere i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Region Hovedstaden.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 10.187 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 6.791 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.710 en "Kortere videregående uddannelse". 5.763 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

2.089 borgere har en "bachelor" uddannelse og 1.586 borgere en "Forskeruddannelse". 3.465 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mere end gennemsnittet

PengesedlerI Lyngby-Taarbæk Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 521.510 kr. Før skat. Landsgennemsnittet er 371.900 kr. En forskel på 149.610 kr.

I gennemsnit har hver borger 363.399 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Lavere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2023) er 41,6 år. For hele landet ligger den på 41,6 år. Den forventede levealder er 83,1 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

11.361 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 3.521 i aldersgruppen 0-5 år (6,0 %) og 7.840 mellem 6 og 16 år (13,4 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.424 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.994 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

Børn - børnepasning

De ældre borgere

To pensionister bag en computer11.480 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 19,6 % af det samlede indbyggertal. 9.829 borgere modtager folkepension. 0 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen har i 2023 ældreudgifter på 59.322 kr. Pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 54 dage.

515 kvinder og 164 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Tilflyttere

I 2022 flyttede 4.079 personer til Lyngby-Taarbæk Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Københavns Kommune (1.346)
2. Rudersdal Kommune (329)
3. Gladsaxe Kommune (326)
4. Gentofte Kommune (322)
5. Frederiksberg Kommune (239)
6. Aarhus Kommune (98)
7. Hillerød Kommune (92)
8. Ballerup Kommune (79)
9. Furesø Kommune (71)
10. Fredensborg Kommune (71)

Samme år forlod 4.599 borgere Lyngby-Taarbæk Kommune for bl.a. at slå sig ned i Københavns Kommune (1.535), Gladsaxe Kommune (460), Rudersdal Kommune (295), Gentofte Kommune (293), Frederiksberg Kommune (212). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2022 døde 503 af kommunens borgere, mens der kom 471 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2023 var der 589 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,0 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 2,8 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Undervisning (8.315 ansatte)
2. Rådgivning mv. (5.488 ansatte)
3. Handel (5.244 ansatte)
4. Sociale institutioner (3.312 ansatte)
5. Finansiering og forsikring (2.756 ansatte)
6. It- og informationstjenester (1.390 ansatte)
7. Hoteller og restauranter (1.265 ansatte)
8. Ejendomshandel og udlejning (1.197 ansatte)
9. Offentlig administration, forsvar og politi (1.029 ansatte)
10. Sundhedsvæsen (976 ansatte)
11. Kultur og fritid (954 ansatte)
12. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (898 ansatte)
13. Kemisk industri (895 ansatte)
14. Transport (718 ansatte)
15. Bygge og anlæg (529 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Lyngby-Taarbæk Kommune placeret som nummer 51 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 2 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 70 timer. Hver borger i Lyngby-Taarbæk Kommune låner i gennemsnit 22,5 materialer om året, hvilket svarer til 359.893 udlån. Personalemæssigt koster det i alt 45,8 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Bibliotek

Antal materialer:

Bøger 173.246
Lydbøger 2.768
Musikoptagelser 11.178
Film 4.251
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 8
Arrangementer på biblioteket 332
Besøgstal, biblioteker 261.000
Besøgstal, bibl. Website 460
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 643 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 79 kr.
Bibliotekarer, årsværk 26,2
Assistenter, årsværk 9,8
Foto fra kommunen