Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | FORSIDE

Rundt om Lyngby-Taarbæk Kommune

Få nyttig viden om Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvem bor der? Hvad koster boligerne? Hvor ligger skolerne? Hvilke brancher har flest job? Hvordan er kommunalbestyrelsen sammensat? Klik ind og find ud af, hvor dejligt vi har det i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommuneskat under landsgennemsnittet

I Lyngby-Taarbæk er kommuneskatten fastsat til 23,7 % i 2020. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er 24,9 % - en forskel på -1,2%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 0,55 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 21,485 ‰ i 2020. Landsgennemsnittet er 26,184 ‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Det Konservative Folkeparti

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2017 blev Det Konservative Folkeparti kommunens største parti. Partiet fik 11.192 af de 30.552 gyldige stemmer, der blev afgivet. 22.084 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 42.547 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune består af 21 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Sofia Osmani fra Det Konservative Folkeparti.

Udgifter til kultur

I Lyngby-Taarbæk Kommune bruges der færre midler på kultur end i de fleste andre kommuner. Kommunen ligger et stykke under landsgennemsnittet. Kulturudgifterne beløber sig til 290 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 509 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.212 kr. Årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er fodbold (3.762 medlemmer), tennis (2.995 medlemmer), svømning (2.713 medlemmer), fitness (2.486 medlemmer), håndbold (1.215 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 11.369 parcel- og række/dobbelthuse, 15.212 lejligheder og 80 fritidshuse. Herudover findes der 1653 kollegieboliger. Andelen af ejerboliger er 52,7 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 20,2 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 22.493 kr. over landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "2930 Klampenborg", der rammer en pris på 43.919 kr. (seneste opgørelse 2020K1). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 36.663 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 14.170 kr.
Antal handler, seneste kvt. 66
Salgstider, kommunen (gns) 118 dage
Salgstider, landet (gns) 174 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) 33.901 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 29.089 kr.
Antal handler, seneste kvt. 80
Salgstider, kommunen (gns) 121 dage
Salgstider, landet (gns) 122 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) N/A kr.
Kvmpriser, landet (gns) 15.927 kr.
Antal handler, seneste kvt. 0
Salgstider, kommunen (gns) N/A dage
Salgstider, landet (gns) 290 dage

Skoler

SkoletaskeI Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 9 folkeskoler med 276 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,2 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,6 elever i hver klasse. 12,8% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 65.302 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 72.317 kr. Der findes 2 gymnasier / HF kurser i kommunen. → Læs mere om Skole & Uddannelse

Hvem bor i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Den 1. januar 2020 boede der 56.214 indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunens samlede areal er på 39 km2. Det giver en befolkningstæthed på 1.449 indbyggere pr. km2.

Folk på gaden

28.750 af borgerne er kvinder og 27.464 mænd. 50.280 personer har dansk statsborgerskab og 5.934 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

38.383 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Rudersdal Kommune.

I 2040 forventes der at være 58.372 borgere i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Region Hovedstaden.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 8.773 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 6.250 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.744 en "Kortere videregående uddannelse". 6.331 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

1.326 borgere har en "bachelor" uddannelse og 1.224 borgere en "Forskeruddannelse". 3.351 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mere end gennemsnittet

PengesedlerI Lyngby-Taarbæk Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 450.300 kr. Før skat. Landsgennemsnittet er 325.892 kr. En forskel på 124.408 kr.

I gennemsnit har hver borger 322.546 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Lavere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2020) er 41,7 år. For hele landet ligger den på 41,7 år. Den forventede levealder er 82,4 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

11.296 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 3.390 i aldersgruppen 0-5 år (6,0 %) og 7.906 mellem 6 og 16 år (14,1 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.085 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.797 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

Børn - børnepasning

De ældre borgere

To pensionister bag en computer11.090 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 19,7 % af det samlede indbyggertal. 10.213 borgere modtager folkepension. 0 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen har i 2020 ældreudgifter på 57.044 kr. Pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 18 dage.

619 kvinder og 211 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Tilflyttere

I 2019 flyttede 4.513 personer til Lyngby-Taarbæk Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Københavns Kommune (1.387)
2. Gladsaxe Kommune (385)
3. Gentofte Kommune (378)
4. Rudersdal Kommune (330)
5. Frederiksberg Kommune (250)
6. Furesø Kommune (101)
7. Fredensborg Kommune (93)
8. Hillerød Kommune (84)
9. Gribskov Kommune (77)
10. Helsingør Kommune (71)

Samme år forlod 4.168 borgere Lyngby-Taarbæk Kommune for bl.a. at slå sig ned i Københavns Kommune (1.355), Gladsaxe Kommune (389), Gentofte Kommune (309), Rudersdal Kommune (305), Frederiksberg Kommune (175). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2019 døde 557 af kommunens borgere, mens der kom 478 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2020 var der 772 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,8 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 4,7 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Undervisning (7.952 ansatte)
2. Rådgivning mv. (5.302 ansatte)
3. Handel (5.228 ansatte)
4. Sociale institutioner (3.081 ansatte)
5. Finansiering og forsikring (2.193 ansatte)
6. It- og informationstjenester (1.466 ansatte)
7. Hoteller og restauranter (1.223 ansatte)
8. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (1.122 ansatte)
9. Sundhedsvæsen (979 ansatte)
10. Ejendomshandel og udlejning (966 ansatte)
11. Kultur og fritid (872 ansatte)
12. Transport (790 ansatte)
13. Offentlig administration, forsvar og politi (634 ansatte)
14. Råstofindvinding (589 ansatte)
15. Bygge og anlæg (518 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Lyngby-Taarbæk Kommune placeret som nummer 63 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 2 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 70 timer. Hver borger i Lyngby-Taarbæk Kommune låner i gennemsnit 22,5 materialer om året, hvilket svarer til 388.681 udlån. Personalemæssigt koster det i alt 46,3 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Bibliotek

Antal materialer:

Bøger 189.501
Lydbøger 4.545
Musikoptagelser 23.286
Film 5.856
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 8
Arrangementer på biblioteket 254
Besøgstal, biblioteker 331.000
Besøgstal, bibl. Website 310.000
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 654 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 66 kr.
Bibliotekarer, årsværk 26,3
Assistenter, årsværk 13,7
Foto fra kommunen