Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | FORSIDE

Rundt om Lyngby-Taarbæk Kommune

Få nyttig viden om Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvem bor der? Hvad koster boligerne? Hvor ligger skolerne? Hvilke brancher har flest job? Hvordan er kommunalbestyrelsen sammensat? Klik ind og find ud af, hvor dejligt vi har det i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kommuneskat under landsgennemsnittet

I Lyngby-Taarbæk er kommuneskatten fastsat til 24,38 % i 2024. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er 25,41 % - en forskel på -1,0%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 0,60 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 6,700 ‰ i 2024. Landsgennemsnittet er 10,192 ‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Det Konservative Folkeparti

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2021 blev Det Konservative Folkeparti kommunens største parti. Partiet fik 14.169 af de 30.797 gyldige stemmer, der blev afgivet. 22.898 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 44.376 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune består af 21 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Sofia Osmani fra Det Konservative Folkeparti.

Udgifter til kultur

I Lyngby-Taarbæk Kommune bruges der færre midler på kultur end i de fleste andre kommuner. Kommunen ligger et stykke under landsgennemsnittet. Kulturudgifterne beløber sig til 292 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 546 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.154 kr. Årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er fodbold (4.410 medlemmer), svømning (3.750 medlemmer), tennis (3.340 medlemmer), fitness (2.330 medlemmer), håndbold (1.340 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 11.515 parcel- og række/dobbelthuse, 15.695 lejligheder og 81 fritidshuse. Herudover findes der 2784 kollegieboliger. Andelen af ejerboliger er 49,9 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 19,2 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 28.700 kr. over landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "2830 Virum", der rammer en pris på 45.410 kr. (seneste opgørelse 2024K1). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 44.805 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 16.105 kr.
Antal handler, seneste kvt. 69
Salgstider, kommunen (gns) 114 dage
Salgstider, landet (gns) 149 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) 39.696 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 32.866 kr.
Antal handler, seneste kvt. 69
Salgstider, kommunen (gns) 91 dage
Salgstider, landet (gns) 106 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 0 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 21.185 kr.
Antal handler, seneste kvt. 0
Salgstider, kommunen (gns) 0 dage
Salgstider, landet (gns) 146 dage

Skoler

SkoletaskeI Lyngby-Taarbæk Kommune ligger 9 folkeskoler med 266 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 22,5 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,2 elever i hver klasse. 12,8% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 74.371 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 84.023 kr. Der findes 2 gymnasier / HF kurser i kommunen. → Læs mere om Skole & Uddannelse

Hvem bor i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Den 1. januar 2024 boede der 58.538 indbyggere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunens samlede areal er på 39 km2. Det giver en befolkningstæthed på 1.509 indbyggere pr. km2.

Folk på gaden

29.504 af borgerne er kvinder og 29.034 mænd. 50.352 personer har dansk statsborgerskab og 8.186 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

37.263 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Rudersdal Kommune.

I 2040 forventes der at være 61.300 borgere i kommunen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af Region Hovedstaden.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 10.344 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 6.254 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.746 en "Kortere videregående uddannelse". 5.644 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

2.816 borgere har en "bachelor" uddannelse og 1.656 borgere en "Forskeruddannelse". 3.473 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mere end gennemsnittet

PengesedlerI Lyngby-Taarbæk Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 521.510 kr. Før skat. Landsgennemsnittet er 371.900 kr. En forskel på 149.610 kr.

I gennemsnit har hver borger 363.399 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Lavere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2024) er 41,6 år. For hele landet ligger den på 41,6 år. Den forventede levealder er 83,4 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

11.272 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 3.487 i aldersgruppen 0-5 år (6,0 %) og 7.785 mellem 6 og 16 år (13,3 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.708 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 2.104 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

Børn - børnepasning

De ældre borgere

To pensionister bag en computer11.562 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 19,8 % af det samlede indbyggertal. 9.874 borgere modtager folkepension. Kommunen har i 2024 ældreudgifter på 59.200 kr. Pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 54 dage.

491 kvinder og 164 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Tilflyttere

I 2023 flyttede 4.466 personer til Lyngby-Taarbæk Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Københavns Kommune (1.526)
2. Gladsaxe Kommune (365)
3. Gentofte Kommune (337)
4. Rudersdal Kommune (321)
5. Frederiksberg Kommune (250)
6. Hillerød Kommune (105)
7. Ballerup Kommune (102)
8. Aarhus Kommune (89)
9. Furesø Kommune (71)
10. Helsingør Kommune (65)

Samme år forlod 5.070 borgere Lyngby-Taarbæk Kommune for bl.a. at slå sig ned i Københavns Kommune (1.692), Rudersdal Kommune (446), Gladsaxe Kommune (408), Gentofte Kommune (320), Frederiksberg Kommune (183). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2023 døde 516 af kommunens borgere, mens der kom 439 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2024 var der 629 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,1 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 3,2 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Undervisning (8.315 ansatte)
2. Rådgivning mv. (5.488 ansatte)
3. Handel (5.244 ansatte)
4. Sociale institutioner (3.312 ansatte)
5. Finansiering og forsikring (2.756 ansatte)
6. It- og informationstjenester (1.390 ansatte)
7. Hoteller og restauranter (1.265 ansatte)
8. Ejendomshandel og udlejning (1.197 ansatte)
9. Offentlig administration, forsvar og politi (1.029 ansatte)
10. Sundhedsvæsen (976 ansatte)
11. Kultur og fritid (954 ansatte)
12. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (898 ansatte)
13. Kemisk industri (895 ansatte)
14. Transport (718 ansatte)
15. Bygge og anlæg (529 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Lyngby-Taarbæk Kommune placeret som nummer 51 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 2 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 70 timer. Hver borger i Lyngby-Taarbæk Kommune låner i gennemsnit 22,5 materialer om året, hvilket svarer til 359.893 udlån. Personalemæssigt koster det i alt 45,8 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Bibliotek

Antal materialer:

Bøger 173.246
Lydbøger 2.768
Musikoptagelser 11.178
Film 4.251
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 8
Arrangementer på biblioteket 332
Besøgstal, biblioteker 261.000
Besøgstal, bibl. Website 460
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 623 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 88 kr.
Bibliotekarer, årsværk 26,2
Assistenter, årsværk 9,8
Foto fra kommunen