Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilderne

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Beskatningsgrundlag pr. indb. (til brug for udligning) 2023 Beskatning og udligning 24-04-2023
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. indb. 2023 Beskatning og udligning 24-04-2023
Grundværdier pr. indb. (til brug for udligning) 2023 Beskatning og udligning 24-04-2023
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme 2023 Beskatning og udligning 24-04-2023
Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. 2023 Beskatning og udligning 24-04-2023
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. 2023 Dagtilbud, takster 24-04-2023
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. 2023 Dagtilbud, takster 24-04-2023
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. 2023 Dagtilbud, takster 24-04-2023
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige 2023 Dagtilbudsområdet 24-04-2023
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige 2023 Dagtilbudsområdet 24-04-2023
Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige 2023 Dagtilbudsområdet 24-04-2023
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige 2023 Dagtilbudsområdet 24-04-2023
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser 2023 Dagtilbudsområdet 24-04-2023
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser 2023 Dagtilbudsområdet 24-04-2023
Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2 årige 2023 Dagtilbudsområdet 24-04-2023
Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5 årige 2023 Dagtilbudsområdet 24-04-2023
Tyveri/brugstyveri af cykel pr. 1.000 indbyggere 2022 Kriminalitet 24-04-2023
Tyveri/brugstyveri af køretøj pr. 1.000 indbyggere 2022 Kriminalitet 24-04-2023
Indbrud i beboelser pr. 1.000 indbyggere 2022 Kriminalitet 24-04-2023
Voldsforbrydelser i alt pr. 1.000 indbyggere 2022 Kriminalitet 24-04-2023
Udgifter til kultur pr. indb. 2023 Kultur 24-04-2023
Udgifter til sport og fritid pr. indb. 2023 Kultur 24-04-2023
Udgifter til folkebiblioteker pr. indb. 2023 Kultur - Bibliotek, økonomi 24-04-2023
Udgifter til bøger og udlånsmaterialer pr. indb. 2023 Kultur - Bibliotek, økonomi 24-04-2023
Antal normalklasser 2023 Undervisning 24-04-2023
Gennemsnitlig klassekvotient 2023 Undervisning 24-04-2023
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig 2023 Undervisning 24-04-2023
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig 2023 Undervisning 24-04-2023
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig 2023 Undervisning 24-04-2023
Antal folkeskoler 2023 Undervisning 24-04-2023
Gennemsnitlig skolestørrelse 2023 Undervisning 24-04-2023
Udgifter til folkeskolen pr. elev 2023 Undervisning 24-04-2023
Udgifter til ældre pr. 67+-årig 2023 Ældreomsorg, udgifter 24-04-2023
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig 2023 Ældreomsorg, udgifter 24-04-2023
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige 2022 Ældreomsorg, institutioner/boliger 24-04-2023
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) 2023 Ældreomsorg, institutioner/boliger 24-04-2023
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige 2022 Ældreomsorg, institutioner/boliger 24-04-2023
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige 2022 Ældreomsorg, institutioner/boliger 24-04-2023
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige 2022 Ældreomsorg, institutioner/boliger 24-04-2023
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) 2023 Ældreomsorg, institutioner/boliger 24-04-2023
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. 2023 Økonomi - Indtægter 24-04-2023
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. 2023 Økonomi - Indtægter 24-04-2023
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. 2023 Økonomi - Indtægter 24-04-2023
Anden finansiering pr. indb. 2023 Økonomi - Indtægter 24-04-2023
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. 2023 Økonomi - Indtægter 24-04-2023
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. 2023 Økonomi - Indtægter 24-04-2023
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. 2023 Økonomi - Indtægter 24-04-2023
Udgifter i alt pr. indb. 2023 Økonomi - Udgifter 24-04-2023
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. 2023 Økonomi - Udgifter 24-04-2023
Serviceudgifter pr. indb. 2023 Økonomi - Udgifter 24-04-2023
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. 2023 Økonomi - Udgifter 24-04-2023
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. 2023 Økonomi - Udgifter 24-04-2023
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. 2023 Økonomi - Udgifter 24-04-2023
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. 2023 Økonomi - Udgifter 24-04-2023
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2022 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2023
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2022 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2023
2. Transport og infrastruktur 2022 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2023
3. Undervisning og kultur 2022 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2023
4. Sundhedsområdet 2022 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2023
5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2022 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2023
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås