Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilderne

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Uddannelsesinstitutioner i Danmark 2022 Vejviser 26-09-2022
Parcel- og rækkehuse, salgstider 2022 Bolighandel, salgstider 21-09-2022
Ejerlejligheder, salgstider 2022 Bolighandel, salgstider 21-09-2022
Fritidshuse, salgstider 2022 Bolighandel, salgstider 21-09-2022
Parcel- og rækkehuse, handler 2022 Boligpriser, handler 21-09-2022
Ejerlejligheder, handler 2022 Boligpriser, handler 21-09-2022
Fritidshuse, handler 2022 Boligpriser, handler 21-09-2022
Parcel- og rækkehuse, handler - 2. kvt 2022 Boligpriser, handler 21-09-2022
Ejerlejligheder, handler - 2. kvt 2022 Boligpriser, handler 21-09-2022
Fritidshuse, handler - 2. kvt 2022 Boligpriser, handler 21-09-2022
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris 2022 Boligpriser, kvm 21-09-2022
Ejerlejligheder, kvmpris 2022 Boligpriser, kvm 21-09-2022
Fritidshuse, kvmpris 2022 Boligpriser, kvm 21-09-2022
Ejerlejligheder, kvmpris - 2. kvt 2022 Boligpriser, kvm 21-09-2022
Fritidshuse, kvmpris - 2. kvt 2022 Boligpriser, kvm 21-09-2022
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 2. kvt 2022 Boligpriser, kvm 21-09-2022
Bibliotekarer (årsværk) 2021 Kultur - Bibliotek, ansatte 07-09-2022
Assistenter (årsværk) 2021 Kultur - Bibliotek, ansatte 07-09-2022
Årsværk i alt 2021 Kultur - Bibliotek, ansatte 07-09-2022
Antal biblioteker (alle betjeningssteder) 2021 Kultur - Bibliotek, antal 07-09-2022
Antal biblioteksfilialer 2021 Kultur - Bibliotek, antal 07-09-2022
Antal hovedbiblioteker 2021 Kultur - Bibliotek, antal 07-09-2022
Arrangementer på biblioteket 2021 Kultur - Bibliotek, arrangementer 07-09-2022
Udstillinger på biblioteket 2021 Kultur - Bibliotek, arrangementer 07-09-2022
Bøger - bestand 2021 Kultur - Bibliotek, bestand 07-09-2022
Lydbøger - bestand 2021 Kultur - Bibliotek, bestand 07-09-2022
Musikoptagelser - bestand 2021 Kultur - Bibliotek, bestand 07-09-2022
Film - bestand 2021 Kultur - Bibliotek, bestand 07-09-2022
Multimediematerialer - bestand 2021 Kultur - Bibliotek, bestand 07-09-2022
Besøgstal, biblioteker 2021 Kultur - Bibliotek, besøg 07-09-2022
Besøg på biblioteks website 2021 Kultur - Bibliotek, besøg 07-09-2022
Antal biblioteksudlån i alt 2021 Kultur - Bibliotek, udlån 07-09-2022
Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge m/betjening 2021 Kultur - Bibliotek, åbningstid 07-09-2022
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2021 Økonomi, Kommunens regnskab 01-08-2022
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2021 Økonomi, Kommunens regnskab 01-08-2022
2. Transport og infrastruktur 2021 Økonomi, Kommunens regnskab 01-08-2022
3. Undervisning og kultur 2021 Økonomi, Kommunens regnskab 01-08-2022
4. Sundhedsområdet 2021 Økonomi, Kommunens regnskab 01-08-2022
5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2021 Økonomi, Kommunens regnskab 01-08-2022
6. Fællesudgifter og administration 2021 Økonomi, Kommunens regnskab 01-08-2022
I alt hovedkonto 0-6 2021 Økonomi, Kommunens regnskab 01-08-2022
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) 2022 Arbejde, langtidsledige 30-06-2022
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) 2022 Arbejde, langtidsledige 30-06-2022
Parcel- og rækkehuse, handler - 1. kvt 2022 Boligpriser, handler 20-06-2022
Ejerlejligheder, handler - 1. kvt 2022 Boligpriser, handler 20-06-2022
Fritidshuse, handler - 1. kvt 2022 Boligpriser, handler 20-06-2022
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 1. kvt 2022 Boligpriser, kvm 20-06-2022
Ejerlejligheder, kvmpris - 1. kvt 2022 Boligpriser, kvm 20-06-2022
Fritidshuse, kvmpris - 1. kvt 2022 Boligpriser, kvm 20-06-2022
Modtagere af genoptræning 2021 Ældreomsorg, genoptræning 13-06-2022
Modtagere af vedligeholdelsestræning 2021 Ældreomsorg, genoptræning 13-06-2022
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning 2021 Ældreomsorg, genoptræning 13-06-2022
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt 2021 Ældreomsorg, genoptræning 13-06-2022
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) 2021 Ældreomsorg, hjemmehjælp 13-06-2022
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) 2021 Ældreomsorg, hjemmehjælp 13-06-2022
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) 2021 Ældreomsorg, hjemmehjælp 13-06-2022
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) 2021 Ældreomsorg, hjemmehjælp 13-06-2022
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) 2021 Ældreomsorg, hjemmehjælp 13-06-2022
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige 2021 Ældreomsorg, institutioner/boliger 13-06-2022
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige 2021 Ældreomsorg, institutioner/boliger 13-06-2022
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås