Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilderne

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Medlemmer af folkekirken 2020 Folkekirken 19-02-2020
Ikke medlemmer af folkekirken 2020 Folkekirken 19-02-2020
Personer med dansk oprindelse 2020 Befolkning, statsborgere 17-02-2020
Antal levendefødte 2019 Befolkning, til- og afgang 17-02-2020
Antal døde 2019 Befolkning, til- og afgang 17-02-2020
Enlige mænd 2020 Befolkning, familietyper 12-02-2020
Enlige kvinder 2020 Befolkning, familietyper 12-02-2020
Ægtepar med forskelligt køn 2020 Befolkning, familietyper 12-02-2020
Registreret partnerskab 2020 Befolkning, familietyper 12-02-2020
Samlevende par 2020 Befolkning, familietyper 12-02-2020
Samboende par 2020 Befolkning, familietyper 12-02-2020
Gennemsnitsalder 2020 Befolkning, alder 11-02-2020
Indbyggertal den 1. januar 2020 Befolkning, antal 11-02-2020
Antal 0-18 årige 2020 Befolkning, antal 11-02-2020
Antal 0-5 årige 2020 Befolkning, antal 11-02-2020
Antal 6-16 årige 2020 Befolkning, antal 11-02-2020
Antal 17-64 årige 2020 Befolkning, antal 11-02-2020
Antal 65+ årige 2020 Befolkning, antal 11-02-2020
Antal mænd i kommunen 2020 Befolkning, antal 11-02-2020
Antal kvinder i kommunen 2020 Befolkning, antal 11-02-2020
Kvinder 0 - 9 år 2020 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2020
Kvinder 10 - 19 år 2020 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2020
Kvinder 20 - 29 år 2020 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2020
Kvinder 30 - 39 år 2020 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2020
Kvinder 40 - 49 år 2020 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2020
Kvinder 50 - 59 år 2020 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2020
Kvinder 60 - 69 år 2020 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2020
Kvinder 70 - 79 år 2020 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2020
Kvinder 80 - 89 år 2020 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2020
Kvinder 90+ år 2020 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2020
Mænd 0 - 9 år 2020 Befolkning, mænd - alder 11-02-2020
Mænd 10 - 19 år 2020 Befolkning, mænd - alder 11-02-2020
Mænd 20 - 29 år 2020 Befolkning, mænd - alder 11-02-2020
Mænd 30 - 39 år 2020 Befolkning, mænd - alder 11-02-2020
Mænd 40 - 49 år 2020 Befolkning, mænd - alder 11-02-2020
Mænd 50 - 59 år 2020 Befolkning, mænd - alder 11-02-2020
Mænd 60 - 69 år 2020 Befolkning, mænd - alder 11-02-2020
Mænd 70 - 79 år 2020 Befolkning, mænd - alder 11-02-2020
Mænd 80 - 89 år 2020 Befolkning, mænd - alder 11-02-2020
Mænd 90+ år 2020 Befolkning, mænd - alder 11-02-2020
Personer m/dansk statsborgerskab 2020 Befolkning, statsborgere 11-02-2020
Personer m/udenlandsk statsborgerskab 2020 Befolkning, statsborgere 11-02-2020
Flytninger inden for kommunen 2019 Flytninger 11-02-2020
Flytninger, til kommunen 2019 Flytninger 11-02-2020
Flytninger, fra kommunen 2019 Flytninger 11-02-2020
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. 2020 Dagtilbud, takster 04-02-2020
Voldsforbrydelser 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Dokumentfalsk 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Brandstiftelse 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Indbrud i beboelser 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Indbrud i ubeboede bebyggelser 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Butikstyverier m.v. 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Tyveri/brugstyveri af køretøj 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Tyveri/brugstyveri af cykel 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Grov skattesvig 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Hærværk 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Tyveri/brugstyveri af cykel pr. 1.000 indbyggere 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Tyveri/brugstyveri af køretøj pr. 1.000 indbyggere 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Indbrud i beboelser pr. 1.000 indbyggere 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Voldsforbrydelser i alt pr. 1.000 indbyggere 2019 Kriminalitet 29-01-2020
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås