Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilderne

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Folkepensionister i alt 2020 Ældre, pensionsmodtagere 20-05-2020
Førtidspensionister i alt 2020 Ældre, pensionsmodtagere 20-05-2020
Boligydelsesmodtagere, antal husstande 2019 Ældreomsorg, institutioner/boliger 20-05-2020
Andel ejerboliger 2019 Bolig, andel 07-05-2020
Andel almennyttige boliger 2019 Bolig, andel 07-05-2020
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. 2020 Dagtilbud, takster 07-05-2020
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. 2020 Dagtilbud, takster 07-05-2020
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. 2020 Dagtilbud, takster 07-05-2020
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. 2020 Økonomi - Indtægter 07-05-2020
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. 2020 Økonomi - Indtægter 07-05-2020
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. 2020 Økonomi - Indtægter 07-05-2020
Anden finansiering pr. indb. 2020 Økonomi - Indtægter 07-05-2020
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. 2020 Økonomi - Indtægter 07-05-2020
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. 2020 Økonomi - Indtægter 07-05-2020
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. 2020 Økonomi - Indtægter 07-05-2020
Udgifter i alt pr. indb. 2020 Økonomi - Udgifter 07-05-2020
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. 2020 Økonomi - Udgifter 07-05-2020
Serviceudgifter pr. indb. 2020 Økonomi - Udgifter 07-05-2020
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. 2020 Økonomi - Udgifter 07-05-2020
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. 2020 Økonomi - Udgifter 07-05-2020
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. 2020 Økonomi - Udgifter 07-05-2020
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. 2020 Økonomi - Udgifter 07-05-2020
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. 2019 Økonomi, Gæld og Likviditet 07-05-2020
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. 2019 Økonomi, Gæld og Likviditet 07-05-2020
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. 2019 Økonomi, Gæld og Likviditet 07-05-2020
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2019 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2020
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2019 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2020
2. Transport og infrastruktur 2019 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2020
3. Undervisning og kultur 2019 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2020
4. Sundhedsområdet 2019 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2020
5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2019 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2020
6. Fællesudgifter og administration 2019 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2020
I alt hovedkonto 0-6 2019 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2020
Fritidshuse, i alt 2020 Boligtyper 17-04-2020
Parcel/stuehuse, i alt 2020 Boligtyper 17-04-2020
Række-, kæde- og dobbelthuse, i alt 2020 Boligtyper 17-04-2020
Parcel/stuehuse, beboede 2020 Boligtyper 17-04-2020
Etageboliger, i alt 2020 Boligtyper 17-04-2020
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede 2020 Boligtyper 17-04-2020
Kollegieboliger, i alt 2020 Boligtyper 17-04-2020
Etageboliger, beboede 2020 Boligtyper 17-04-2020
Kollegieboliger, beboede 2020 Boligtyper 17-04-2020
Fritidshuse, beboede 2020 Boligtyper 17-04-2020
Parcel- og rækkehuse, salgstider 2019 Bolighandel, salgstider 17-03-2020
Ejerlejligheder, salgstider 2019 Bolighandel, salgstider 17-03-2020
Fritidshuse, salgstider 2019 Bolighandel, salgstider 17-03-2020
Ejerlejligheder, handler 2018 Boligpriser, handler 17-03-2020
Fritidshuse, handler 2018 Boligpriser, handler 17-03-2020
Parcel- og rækkehuse, handler - 4. kvt 2019 Boligpriser, handler 17-03-2020
Ejerlejligheder, handler - 4. kvt 2019 Boligpriser, handler 17-03-2020
Fritidshuse, handler - 4. kvt 2019 Boligpriser, handler 17-03-2020
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris 2019 Boligpriser, kvm 17-03-2020
Ejerlejligheder, kvmpris 2019 Boligpriser, kvm 17-03-2020
Fritidshuse, kvmpris 2019 Boligpriser, kvm 17-03-2020
Ejerlejligheder, kvmpris - 4. kvt 2019 Boligpriser, kvm 17-03-2020
Fritidshuse, kvmpris - 4. kvt 2019 Boligpriser, kvm 17-03-2020
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 4. kvt 2019 Boligpriser, kvm 17-03-2020
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) 2020 Arbejde, ledige 05-03-2020
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) 2020 Arbejde, ledige 05-03-2020
Udgifter til folkeskolen pr. elev 2019 Undervisning 05-03-2020
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås