Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilderne

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Folkepensionister i alt 2023 Ældre, pensionsmodtagere 19-04-2024
Førtidspensionister i alt 2023 Ældre, pensionsmodtagere 19-04-2024
Erhvervsfaglige uddannelser 2023 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse 12-04-2024
Mellemlange videregående uddannelser 2023 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse 12-04-2024
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser 2023 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse 12-04-2024
Almengymnasiale uddannelser 2023 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse 12-04-2024
Korte videregående uddannelser 2023 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse 12-04-2024
Lange videregående uddannelser 2023 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse 12-04-2024
Bacheloruddannelser 2023 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse 12-04-2024
Uoplyst uddannelse 2023 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse 12-04-2024
Ph.d. og forskeruddannelser 2023 Befolkningens højeste fuldførte uddannelse 12-04-2024
Andel 17-64-årige 2024 Befolkning, andel 21-03-2024
Andel 6-16-årige 2024 Befolkning, andel 21-03-2024
Andel 0-5-årige 2024 Befolkning, andel 21-03-2024
Andel 65+-årige 2024 Befolkning, andel 21-03-2024
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. 2023 Økonomi, Gæld og Likviditet 21-03-2024
Ejerlejligheder, salgstider 2023 Bolighandel, salgstider 20-03-2024
Fritidshuse, salgstider 2023 Bolighandel, salgstider 20-03-2024
Parcel- og rækkehuse, salgstider 2023 Bolighandel, salgstider 20-03-2024
Fritidshuse, handler 2023 Boligpriser, handler 20-03-2024
Ejerlejligheder, handler 2023 Boligpriser, handler 20-03-2024
Ejerlejligheder, handler - 4. kvt 2023 Boligpriser, handler 20-03-2024
Parcel- og rækkehuse, handler 2023 Boligpriser, handler 20-03-2024
Fritidshuse, handler - 4. kvt 2023 Boligpriser, handler 20-03-2024
Parcel- og rækkehuse, handler - 4. kvt 2023 Boligpriser, handler 20-03-2024
Fritidshuse, kvmpris - 4. kvt 2023 Boligpriser, kvm 20-03-2024
Ejerlejligheder, kvmpris - 4. kvt 2023 Boligpriser, kvm 20-03-2024
Ejerlejligheder, kvmpris 2023 Boligpriser, kvm 20-03-2024
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris 2023 Boligpriser, kvm 20-03-2024
Fritidshuse, kvmpris 2023 Boligpriser, kvm 20-03-2024
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 4. kvt 2023 Boligpriser, kvm 20-03-2024
Personer m/udenlandsk statsborgerskab 2024 Befolkning, statsborgere 19-02-2024
Personer med dansk oprindelse 2024 Befolkning, statsborgere 19-02-2024
Personer m/dansk statsborgerskab 2024 Befolkning, statsborgere 19-02-2024
Medlemmer af folkekirken 2024 Folkekirken 19-02-2024
Ikke medlemmer af folkekirken 2024 Folkekirken 19-02-2024
Uddannelsesinstitutioner i Danmark 2024 Vejviser 15-02-2024
Samlevende par 2024 Befolkning, familietyper 14-02-2024
Registreret partnerskab 2024 Befolkning, familietyper 14-02-2024
Ægtepar med forskelligt køn 2024 Befolkning, familietyper 14-02-2024
Samboende par 2024 Befolkning, familietyper 14-02-2024
Enlige kvinder 2024 Befolkning, familietyper 14-02-2024
Enlige mænd 2024 Befolkning, familietyper 14-02-2024
Gennemsnitsalder 2024 Befolkning, alder 12-02-2024
Antal mænd i kommunen 2024 Befolkning, antal 12-02-2024
Antal 0-5 årige 2024 Befolkning, antal 12-02-2024
Antal 65+ årige 2024 Befolkning, antal 12-02-2024
Antal kvinder i kommunen 2024 Befolkning, antal 12-02-2024
Indbyggertal den 1. januar 2024 Befolkning, antal 12-02-2024
Antal 17-64 årige 2024 Befolkning, antal 12-02-2024
Antal 6-16 årige 2024 Befolkning, antal 12-02-2024
Antal 0-18 årige 2024 Befolkning, antal 12-02-2024
Kvinder 50 - 59 år 2024 Befolkning, kvinder - alder 12-02-2024
Kvinder 10 - 19 år 2024 Befolkning, kvinder - alder 12-02-2024
Kvinder 20 - 29 år 2024 Befolkning, kvinder - alder 12-02-2024
Kvinder 0 - 9 år 2024 Befolkning, kvinder - alder 12-02-2024
Kvinder 40 - 49 år 2024 Befolkning, kvinder - alder 12-02-2024
Kvinder 30 - 39 år 2024 Befolkning, kvinder - alder 12-02-2024
Kvinder 70 - 79 år 2024 Befolkning, kvinder - alder 12-02-2024
Kvinder 60 - 69 år 2024 Befolkning, kvinder - alder 12-02-2024
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås