Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | SKATTESATSER

Ikon skattesatser Skattesatser

Se de aktuelle skattesatser og beløbsgrænser for skatteårene 2021 og 2020. De viste skattesatser og beløbsgrænser er landsdækkende og derfor ens i alle landets kommuner. Kilde: skat.dk

Se også → "Satser for offentlige ydelser"

Ikon - Skat Person


2021

2020
Aktieindkomst (progressionsgrænse) 56.500 kr.   55.300 kr.
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 %   27/42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8 %   8 %
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 40.600 kr.   39.400 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent) 10,6%   10,50 %
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 46.800 kr.   45.800 kr.
Bundskat 12,14 %   12,14 %
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt) 23.400 kr.   22.900 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent) 6,25 %   6,25 %
Grøn check (andre over 18 år) 525 kr.   525 kr.
Grøn check (pensionister) 875 kr.   875 kr.
Jobfradrag (maksimalt) 2.600 kr.   2.600 kr.
Jobfradrag (procent) 4,50 %   4,50 %
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) 8.000 kr.   8.000 kr.
Personfradrag (fyldt 18 år) 46.700 kr.   46.500 kr.
Personfradrag (under 18 år) 36.900 kr.   36.100 kr.
Restskat (grænse for indregning) 21.400 kr.   21.000 kr.
Skatteloft (personlig indkomst) 52,06 kr.   52,06 kr.
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) 42 %   42 %
Topskat 15 %   15 %
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 544.800 kr.   531.000 kr.
Sundhedsbidrag Afskaffet   Afskaffet
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 6.500 kr.   6.300 kr.
Håndværkerfradrag (servicefradrag) - håndværksydelser 12.800 kr   12.500 kr
Håndværkerfradrag (servicefradrag) - serviceydelser 6.400 kr.   6.200 kr.

Ikon - Skat Kørsel


2021

2020
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag   Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 190 øre/km   196 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 95 øre/km   98 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 190 øre/km   196 øre/km
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 290.800 kr.   284.300 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) 110 kr.   110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 15 kr.   15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) 50 kr.   50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 8 kr.   8 kr.
Kørselsfradrag (Kronprinsesse Marys Bro med bil pr. passage) 12 kr.   12 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 344 øre/km   352 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 190 øre/km   196 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 54 øre/km   54 øre/km

Ikon - Skat Børn


2021

2020
Børne- og ungeydelse 0-2 årig (årlig ydelse) 18.515 kr.   18.384 kr.
Børne- og ungeydelse 3-6 årig (årlig ydelse) 14.664 kr.   14.556 kr.
Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse) 11.532 kr.   11.448 kr.
Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse) 11.532 kr   11.448 kr
Børnebidrag - grundbeløb (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
15.336 kr./1.278 kr.   15.036 kr./1.253 kr.
Børnebidrag - tillæg (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
1.980 kr./165 kr.   1.944 kr./162 kr.
Betaler du børnebidrag er grundbeløbet fradragsberettiget.
Børne- og ungeydelsen er indkomstafhængig. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst overstiger et vist beløb, så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned. Du kan læse mere på borger.dk.

Ikon - Skat Ejendom


2021

2020
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) 0,92 %   1 %
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) 3 %   3 %
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige) 204.200 kr.   199.600 kr.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar) 314.000 kr.   307.100 kr.
Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse) 3.040.000 kr.   3.040.000 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau) 42.700 kr.   41.800 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved selvangivelse af lejeindtægt) 11.700 kr.   11.500 kr.

Ikon - Skat Personalegoder


2021

2020
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr.   160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 25 %   25 %
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 20%   20%
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50 % pr. uge   0,50 % pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) 0,25 % pr. uge   0,25 % pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet 3.000 kr.   2.900 kr.
Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) 6.500 kr.   6.300 kr.
Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.200 kr.   1.200 kr.

Ikon - Skat Kost og logi


2021

2020
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) 75 kr.   75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) 150 kr.   150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) 532 kr.   521 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn) 228 kr.   223 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 29.300 kr.   28.600 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg) 166 kr.   163 kr.

Ikon - Skat Gaver


2021

2020
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 68.700 kr.   67.100 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 24.000 kr.   23.500 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 900 kr.   900 kr.

Ikon - Skat Pension


2021

2020
Aldersopsparing - indtil 5 år før folkepensionsalderen 5.400 kr.   5.300 kr.
Aldersopsparing - fra og med det 5. år før folkepensionsalderen 50.400 kr.   50.200 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt) 23.904 kr.   23.392 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (procent) 32 %   32 %
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (maksimalt) 8.964 kr.   8.772 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (procent) 12 %   12 %
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger 53.800 kr.   52.600 kr.
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse) 58.500 kr.   57.200 kr.