Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | SKATTESATSER

Ikon skattesatser Skattesatser

Se de aktuelle skattesatser og beløbsgrænser for skatteårene 2022 og 2021. De viste skattesatser og beløbsgrænser er landsdækkende og derfor ens i alle landets kommuner. Kilde: skat.dk

Se også → "Satser for offentlige ydelser"

Ikon - Skat Person


2022

2021
Aktieindkomst (progressionsgrænse) 57.200 kr.   56.500 kr.
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 %   27/42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8 %   8 %
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 41.600 kr.   40.600 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent) 10,65%   10,60%
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 47.400 kr.   46.800 kr.
Bundskat 12,10%   12,09 %
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt) 23.700 kr.   23.400 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent) 6,25 %   6,25 %
Grøn check (andre over 18 år) 525 kr.   525 kr.
Grøn check (pensionister) 875 kr.   875 kr.
Jobfradrag (maksimalt) 2.700 kr.   2.600 kr.
Jobfradrag (procent) 4,50 %   4,50 %
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) 8.000 kr.   8.000 kr.
Personfradrag (fyldt 18 år) 46.600 kr   46.700 kr.
Personfradrag (under 18 år) 37.300 kr.   36.900 kr.
Restskat (grænse for indregning)   21.400 kr.
Skatteloft (personlig indkomst) 52,07%   52,06 kr.
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) 42 %   42 %
Topskat 15 %   15 %
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 552.500 kr.   544.800 kr.
Sundhedsbidrag Afskaffet   Afskaffet
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 6.600 kr.   6.500 kr.
Håndværkerfradrag (servicefradrag) - håndværksydelser 12.900 kr.   25.000 kr
Håndværkerfradrag (servicefradrag) - serviceydelser 6.400 kr.   25.000 kr

Ikon - Skat Kørsel


2022

2021
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag   Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 198 øre/km   190 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 99 øre/km   95 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 198 øre/km   190 øre/km
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 294.300 kr.   290.800 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) 110 kr.   110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 15 kr.   15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) 50 kr.   50 kr.
Kørselsfradrag (Kronprinsesse Marys Bro med bil pr. passage) 12 kr.   12 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 8 kr.   8 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 351 øre/km   344 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 198 øre/km   190 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 55 øre/km   54 øre/km

Ikon - Skat Børn


2022

2021
Børne- og ungeydelse 0-2 årig (årlig ydelse) 18.612 kr.   18.515 kr.
Børne- og ungeydelse 3-6 årig (årlig ydelse) 14.724 kr.   14.664 kr.
Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse) 11.592 kr.   11.532 kr.
Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse) 11.592 kr.   11.532 kr
Børnebidrag - grundbeløb (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
15.516 /1.293 kr.   15.336 kr./1.278 kr.
Børnebidrag - tillæg (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
2.004 kr./167 kr.   1.980 kr./165 kr.
Betaler du børnebidrag er grundbeløbet fradragsberettiget.
Børne- og ungeydelsen er indkomstafhængig. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst overstiger et vist beløb, så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned. Du kan læse mere på borger.dk.

Ikon - Skat Ejendom


2022

2021
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) 0,92 %   0,92 %
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) 3%   3 %
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige) 206.600 kr.   204.200 kr.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar) 317.800 kr.   314.000 kr.
Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse) 3.040.000 kr.   3.040.000 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau) 43.200 kr.   42.700 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved selvangivelse af lejeindtægt) 11.900 kr.   11.700 kr.

Ikon - Skat Personalegoder


2022

2021
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr.   160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 24%   24,5 %
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 21%   20%
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50 % pr. uge   0,50 % pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) 0,25 % pr. uge   0,25 % pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet 3.000 kr.   3.000 kr.
Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) 6.600 kr.   6.500 kr.
Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.200 kr.   1.200 kr.

Ikon - Skat Kost og logi


2022

2021
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) 75 kr.   75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) 150 kr.   150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) 539 kr.   532 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn) 231 kr.   228 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 29.600 kr.   29.300 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg) 168 kr.   166 kr.

Ikon - Skat Gaver


2022

2021
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 69.500 kr.   68.700 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 24.300 kr.   24.000 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 900 kr.   900 kr.

Ikon - Skat Pension


2022

2021
Aldersopsparing - indtil 5 år før folkepensionsalderen 5.500 kr.   5.400 kr.
Aldersopsparing - fra og med det 5. år før folkepensionsalderen 54.200 kr.   52.400 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt) 24.192 kr.   23.904 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (procent) 32 %   32 %
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (maksimalt) 9.072 kr.   8.964 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (procent) 12%   12 %
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger 54.500 kr.   53.800 kr.
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse) 59.200 kr.   58.500 kr.