Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | SKATTESATSER

Ikon skattesatser Skattesatser

Se de aktuelle skattesatser og beløbsgrænser for skatteårene 2023 og 2022. De viste skattesatser og beløbsgrænser er landsdækkende og derfor ens i alle landets kommuner. Kilde: skat.dk

Se også → "Satser for offentlige ydelser"

Ikon - Skat Pension


2023

2022
Aldersopsparing - indtil 5 år før folkepensionsalderen 5.700 kr.   5.500 kr.
Aldersopsparing - fra og med det 5. år før folkepensionsalderen 56.900 kr.   54.200 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt) 24.928 kr.   24.192 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (procent) 32 %   32 %
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (maksimalt) 9.348 kr.   9.072 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (procent) 12%   12%
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger 56.100 kr.   54.500 kr.
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse) 60.900 kr.   59.200 kr.

Ikon - Skat Person


2023

2022
Aktieindkomst (progressionsgrænse) 58.900 kr.   57.200 kr.
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 %   27/42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8 %   8 %
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 45.600 kr.   41.600 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent) 10,65%   10,65%
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 48.800 kr.   47.400 kr.
Bundskat 12,09%   12,10%
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt) 24.400 kr.   23.700 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent) 6,25 %   6,25 %
Grøn check (andre over 18 år) Afskaffet   525 kr.
Grøn check (pensionister) 875 kr.   875 kr.
Jobfradrag (procent) 4,50 %   4,50 %
Jobfradrag (maksimalt) 2.700 kr.   2.700 kr.
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) 8.000 kr.   8.000 kr.
Personfradrag (fyldt 18 år) 48.000 kr.   46.600 kr
Personfradrag (under 18 år) 38.400 kr.   37.300 kr.
Restskat (grænse for indregning) 22.300 kr.  
Skatteloft (personlig indkomst) 52,07%   52,07%
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) 42 %   42 %
Topskat 15 %   15 %
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 568.900 kr.   552.500 kr.
Sundhedsbidrag Afskaffet   Afskaffet
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 6.700 kr.   6.600 kr.
Håndværkerfradrag (servicefradrag) - håndværksydelser Afskaffet   12.900 kr.
Håndværkerfradrag (servicefradrag) - serviceydelser 6.600 kr.   6.400 kr.

Ikon - Skat Kørsel


2023

2022
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag   Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 219 øre/km   198 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 110 øre/km   99 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 219 øre/km   198 øre/km
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 303.000 kr.   294.300 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) 110 kr.   110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 15 kr.   15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) 50 kr.   50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 8 kr.   8 kr.
Kørselsfradrag (Kronprinsesse Marys Bro med bil pr. passage) Afskaffet   12 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 373 øre/km   351 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 219 øre/km   198 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 61 øre/km   55 øre/km

Ikon - Skat Børn


2023

2022
Børne- og ungeydelse 0-2 årig (årlig ydelse) 18.984 kr.   18.612 kr.
Børne- og ungeydelse 3-6 årig (årlig ydelse) 15.024 kr.   14.724 kr.
Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse) 11.820 kr.   11.592 kr.
Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse) 11.820 kr.   11.592 kr.
Børnebidrag - grundbeløb (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
15.936 kr./1.328 kr.   15.516 /1.293 kr.
Børnebidrag - tillæg (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
2.064 kr./172 kr.   2.004 kr./167 kr.
Betaler du børnebidrag er grundbeløbet fradragsberettiget.
Børne- og ungeydelsen er indkomstafhængig. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst overstiger et vist beløb, så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned. Du kan læse mere på borger.dk.

Ikon - Skat Ejendom


2023

2022
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) 0,92 %   0,92 %
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) 3%   3%
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige) 212.700 kr.   206.600 kr.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar) 327.200 kr.   317.800 kr.
Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse) 3.040.000 kr.   3.040.000 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau) 44.500 kr.   43.200 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved selvangivelse af lejeindtægt) 12.200 kr.   11.900 kr.

Ikon - Skat Personalegoder


2023

2022
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr.   160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 23,50%   24%
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 21,50%   21%
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50 % pr. uge   0,50 % pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) 0,25 % pr. uge   0,25 % pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet 3.100 kr.   3.000 kr.
Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) 6.700 kr.   6.600 kr.
Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.300 kr.   1.200 kr.

Ikon - Skat Kost og logi


2023

2022
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) 75 kr.   75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) 150 kr.   150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) 555 kr.   539 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn) 238 kr.   231 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 30.500 kr.   29.600 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg) 173 kr.   168 kr.

Ikon - Skat Gaver


2023

2022
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 71.500 kr.   69.500 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 25.000 kr.   24.300 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 900 kr.   900 kr.