Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Odense   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   205.978    -148.152  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   17,7    +1,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   32.900    -22.895  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   9.009    -7.967  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   28,8    -3,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   34,6    +6,8  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   589    -411  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   25    +8  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   49.636    +9.380  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   15.538    +4.782  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   36,4    +5,4  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,2    +1,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,3    +0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,2    +0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,8    +0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.249    +143  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   10.668    -8.058  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   613,2    +50,1  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   236,9    +262,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   354,4    -213,0  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   21,9    +0,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune