Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredericia Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fredericia   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   51.606    +6.220  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   21,7    -2,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   10.142    -137  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.165    -1.123  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   1,8    +3,8  
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   34,5    -9,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   37,8    +3,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   148    +30  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   47    -14  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   50,16    +5,84  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   52.878    +6.138  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   20.944    -624  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   16,2    +25,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,8    +0,6  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,8    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   4,1    -0,4  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,1    +0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.302    +90  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   3.413    -803  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   62,1    +601,2  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   22,4    +476,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   38,8    +102,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,9    +21,7  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune