Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rebild Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Rebild   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   30.908    +27.526  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   20,5    -0,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   5.583    +4.422  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   803    +239  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   17,8    +8,3  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   46,5    -6,0  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   75    +103  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   0    +33  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.984,00    +1,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   59,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   48.185    +11.137  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   18.381    +2.392  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   49,1    -7,3  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   2,9    +0,5  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,4    +0,7  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,8    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,8    +0,4  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.553    +839  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   953    +1.657  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   42,5    +620,8  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   12,6    +486,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   29,8    +111,6  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,1    +22,5  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune