Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Bornholm   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   39.545    +18.281  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   30,4    -10,9  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   10.971    -966  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.489    -1.447  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   17,4    +7,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   32,7    +8,7  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   5,9    +0,4  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   203    -25  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   7    +26  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   49.283    +9.733  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   24.032    -3.712  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   27,8    +14,0  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,5    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,3    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,9    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   0,9    +0,3  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.601    +791  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.290    +320  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   30,2    +633,1  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   25,6    +473,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   4,6    +136,8  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,0    +22,6  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune