Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Jammerbugt Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Jammerbugt   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   38.364    +20.070  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   25,6    -6,0  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   8.767    +1.238  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.671    -629  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   29,5    -3,4  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   30,5    +10,0  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   191    -13  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   50    -17  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.201,96    +783,04  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   58,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   42.701    +16.621  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   21.401    -628  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   17,3    +24,5  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,5    -0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   3,3    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,7    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,0    +0,2  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.382    +1.010  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   1.549    +1.061  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   43,6    +619,7  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   43,6    +455,7  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   0,0    +141,4  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   0,0    +22,6  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune