Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gentofte Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Gentofte   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   74.217    -16.391  
Andel 65+-årige (2022) (%)
19,5   21,2    -1,7  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   13.618    -3.613  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   1.172    -130  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
5,6   5,3    +0,3  
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
25,1   29,8    -4,7  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
41,4   49,6    -8,2  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021)
6,3   2,1    +4,2  

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   506    -328  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   32    +1  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) (Kr.)
3.834,00   3.834,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) (Kr.)
56,00   56,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) (Kr.)
59.016   56.524    +2.492  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) (Kr.)
20.320   21.811    -1.491  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   41,2    +0,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   3,6    -0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   2,8    +0,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   3,7    +0,0  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,3    -0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   1.340    +1.052  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   2.101    +509  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   514,2    +149,1  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   417,9    +81,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   86,1    +55,3  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   10,2    +12,4  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune