Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | ÆLDRESERVICE

 Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Helsingør Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Helsingør   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
58.434   63.399    -4.965  
Andel 65+-årige (2023) (%)
19,6   25,4    -5,8  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2021)
10.005   14.132    -4.127  
Førtidspensionister i alt (2021)
1.042   2.437    -1.395  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
5,6   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
26,1   17,1    +9,0  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
40,5   35,8    +4,7  
Pladser på plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2022)
6,6   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2021)
178   146    +32  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) (Dage)
33   28    +5  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) (2023) (Kr.)
3.985,00   3.975,00    +10,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2023) (Kr.)
59,00   58,00    +1,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2023) (Kr.)
59.322   50.270    +9.052  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2023) (Kr.)
20.773   21.781    -1.008  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) (%)
41,8   75,4    -33,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,4   4,2    -0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) (Timer)
3,1   4,4    -1,3  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) (Timer)
3,7   5,2    -1,5  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) (Timer)
1,2   1,3    -0,1  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (udgået) (2018) (Kr.)
2.392   2.852    -460  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021)
2.610   4.088    -1.478  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021)
663,3   888,8    -225,5  
Modtagere af genoptræning (2021)
499,3   172,4    +326,9  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021)
141,4   629,8    -488,4  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021)
22,6   86,6    -64,0  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune