Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Slagelse Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Slagelse   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   76.709    +58.757  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   -5.422    +12.542  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   160.357    -75.217  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   941.162    -172.323  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   447.572    -105.954  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   4.001.058    -1.879.794  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   501.496    -56.045  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   6.122.932    -2.218.034  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   44.891    +19.443  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   3.893    +7.600  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   567    +3.163  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   25.173    -38.963  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   5.967    -2.483  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   405    -949  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   480    +29  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   74.057    -6.446  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   1.518    +2.024  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   50.115    +1.712  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.636    +1.345  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.161    +285  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   1.426    +302  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   7.160    +2.276  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   15.444    -8.362  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   -695    +8.234  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
10.486   2.692    +7.794  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune