Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Slagelse Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Slagelse   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) (i 1.000 kr.)
124.869   100.210    +24.659  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) (i 1.000 kr.)
639   -2.030    +2.669  
2. Transport og infrastruktur (2020) (i 1.000 kr.)
85.507   130.527    -45.020  
3. Undervisning og kultur (2020) (i 1.000 kr.)
698.208   904.213    -206.005  
4. Sundhedsområdet (2020) (i 1.000 kr.)
324.731   427.146    -102.415  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) (i 1.000 kr.)
1.928.703   3.683.624    -1.754.921  
6. Fællesudgifter og administration (2020) (i 1.000 kr.)
424.153   481.474    -57.321  
I alt hovedkonto 0-6 (2020) (i 1.000 kr.)
3.586.810   5.725.164    -2.138.354  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   41.686    +20.420  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.766    +7.373  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   462    +2.633  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   27.723    -39.525  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.701    -2.533  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   127    -385  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   669    -416  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   73.586    -7.538  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.900    +590  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   48.084    +2.123  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.558    +951  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.118    +284  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.461    +232  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.169    +1.825  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   15.444    -8.362  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   -695    +8.234  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   4.345    +8.247  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune