Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fredericia Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Fredericia   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   59.903    +51.616  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -4.366    +11.885  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   51.406    +28.922  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   666.791    +58.731  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   297.976    +42.621  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.364.094    -314.811  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   381.533    +52.859  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   3.817.337    -68.177  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   45.214    +16.892  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.837    +6.302  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   6.064    -2.969  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   20.443    -32.245  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.287    -2.119  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -14    -244  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   1.569    -1.316  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   74.414    -8.366  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   4.263    -773  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   48.717    +1.490  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.323    +186  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.769    -367  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.532    +161  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   7.591    +1.403  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   26.687    -19.605  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   5.522    +2.017  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   9.733    +1.641  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune