Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Køge   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   87.762    +23.757  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -4.794    +12.313  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   108.940    -28.612  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   826.628    -101.106  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   328.158    +12.439  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   2.597.360    -548.077  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   429.853    +4.539  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   4.373.907    -624.747  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   45.781    +16.325  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.479    +6.660  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.065    +2.030  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   19.567    -31.369  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   4.779    -1.611  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   279    -537  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   1.920    -1.667  

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.104    -4.056  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   3.522    -32  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   48.799    +1.408  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.514    -5  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.417    -15  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.602    +91  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   9.284    -290  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   17.999    -10.917  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.255    +4.284  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   8.245    +3.129  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune