Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nordfyns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nordfyns   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   23.017    +88.502  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -2.053    +9.572  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   76.768    +3.560  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   358.061    +367.461  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   201.759    +138.838  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.286.915    +762.368  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   223.697    +210.695  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.168.164    +1.580.996  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   42.937    +19.169  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   4.075    +7.064  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   634    +2.461  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   24.140    -35.942  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.194    -2.026  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -289    +31  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   70.889    -4.841  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.083    +1.407  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   47.524    +2.683  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.927    -418  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.228    +174  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   2.155    -462  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   5.258    +3.736  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   5.045    +2.037  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.844    +5.695  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   5.472    +7.120  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune