Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

 Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Nordfyns Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Nordfyns   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
57.826   29.714    +28.112  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
13,6   12,6    +1,0  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2022)
9   6    +3  
Antal normalklasser (2022)
270   151    +119  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2022)
654   472    +182  
Gennemsnitlig klassekvotient (2022)
21,7   18,7    +3,0  
Privatskoleelever pr. 100 elever (udgået) (2017)
12,8   11,7    +1,1  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2022) (Kr.)
69.640   69.667    -27  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   78.487    -8.007  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
5.922   5.904    +18  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   9.927    -418  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2022) (Kr.)
70.480   78.487    -8.007  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2021)
3.519   691    +2.828  
Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser (2021)
1.141   338    +803  
Erhvervsfaglige uddannelser (2021)
5.874   7.824    -1.950  
Korte videregående uddannelser (2021)
1.675   981    +694  
Mellemlange videregående uddannelser (2021)
6.634   2.658    +3.976  
Lange videregående uddannelser (2021)
9.926   861    +9.065  
Bacheloruddannelser (2021)
2.000   146    +1.854  
Ph.d. og forskeruddannelser (2021)
1.474   73    +1.401  
Uoplyst uddannelse (2021)
344   222    +122  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2021)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2021)
1.531   409    +1.122  
Venteliste - musikskole (2021)
385   12    +373  
Elever på musikalsk grundkursus (2021)
0   0    +0  
Talentelever på musikskoler (2021)
21   13    +8  
Deltagerbetaling forskole (2021) (Kr.)
1.665   -      
Deltagerbetaling sammenspil (2021) (Kr.)
1.842   220    +1.622  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune