Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vesthimmerlands Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Vesthimmerlands   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   12.403    +99.116  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -2.398    +9.917  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   68.385    +11.943  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   475.335    +250.187  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   205.073    +135.524  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   1.675.081    +374.202  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   265.521    +168.871  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   2.699.400    +1.049.760  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   43.467    +18.639  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   2.139    +9.000  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   806    +2.289  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   29.550    -41.352  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.543    -2.375  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   -317    +59  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   73.551    -7.503  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   2.114    +1.376  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   50.561    -354  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.986    +523  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.401    +1  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.729    -36  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.588    +2.406  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   22.539    -15.457  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   1.939    +5.600  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
12.592   5.924    +6.668  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune