Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lemvig   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) (i 1.000 kr.)
111.519   23.597    +87.922  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) (i 1.000 kr.)
7.519   -1.012    +8.531  
2. Transport og infrastruktur (2021) (i 1.000 kr.)
80.328   40.538    +39.790  
3. Undervisning og kultur (2021) (i 1.000 kr.)
725.522   223.563    +501.959  
4. Sundhedsområdet (2021) (i 1.000 kr.)
340.597   124.629    +215.968  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) (i 1.000 kr.)
2.049.283   832.076    +1.217.207  
6. Fællesudgifter og administration (2021) (i 1.000 kr.)
434.392   159.738    +274.654  
I alt hovedkonto 0-6 (2021) (i 1.000 kr.)
3.749.160   1.403.129    +2.346.031  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) (Kr.)
62.106   46.732    +15.374  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
11.139   3.089    +8.050  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) (Kr.)
3.095   1.066    +2.029  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) (Kr.)
-11.802   22.128    -33.930  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) (Kr.)
3.168   5.034    -1.866  
Anden finansiering pr. indb. (2022) (Kr.)
-258   334    -592  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) (Kr.)
253   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2022) (Kr.)
66.048   72.282    -6.234  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) (Kr.)
3.490   1.595    +1.895  
Serviceudgifter pr. indb. (2022) (Kr.)
50.207   49.908    +299  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) (Kr.)
9.509   8.544    +965  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) (Kr.)
1.402   1.469    -67  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) (Kr.)
1.693   1.960    -267  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) (Kr.)
8.994   6.087    +2.907  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.082   18.342    -11.260  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) (Kr.)
7.539   3.532    +4.007  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) (Kr.)
11.374   6.376    +4.998  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune