Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Lyngby-Taarbæk Kommune
 ☰
LYNGBY-TAARBÆK | FAKTA | KOMMUNENS ØKONOMI

 Kommunens økonomi

Få overblik over kommunens udgifter, indtægter og evt. gæld.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lemvig Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Lyngby-Taarbæk   Lemvig   +/-  

Kommunens seneste regnskab

 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) (i 1.000 kr.)
135.466   28.013    +107.453  
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) (i 1.000 kr.)
7.120   2.688    +4.432  
2. Transport og infrastruktur (2022) (i 1.000 kr.)
85.140   40.550    +44.590  
3. Undervisning og kultur (2022) (i 1.000 kr.)
768.839   227.067    +541.772  
4. Sundhedsområdet (2022) (i 1.000 kr.)
341.618   125.299    +216.319  
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) (i 1.000 kr.)
2.121.264   886.532    +1.234.732  
6. Fællesudgifter og administration (2022) (i 1.000 kr.)
445.451   160.876    +284.575  
I alt hovedkonto 0-8 (2022) (i 1.000 kr.)
3.904.898   1.471.025    +2.433.873  

Økonomi - indtægter

 
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) (Kr.)
64.334   49.882    +14.452  
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
11.493   3.101    +8.392  
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) (Kr.)
3.730   948    +2.782  
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) (Kr.)
-13.790   19.055    -32.845  
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) (Kr.)
3.484   5.566    -2.082  
Anden finansiering pr. indb. (2023) (Kr.)
-544   856    -1.400  
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) (Kr.)
509   -      

Økonomi - udgifter

 
Udgifter i alt pr. indb. (2023) (Kr.)
67.611   74.652    -7.041  
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) (Kr.)
3.542   2.742    +800  
Serviceudgifter pr. indb. (2023) (Kr.)
51.827   52.049    -222  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) (Kr.)
9.981   8.647    +1.334  
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) (Kr.)
1.446   1.354    +92  
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) (Kr.)
1.728   2.063    -335  
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) (Kr.)
9.436   6.385    +3.051  

Kommunens gæld

 
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
661   3.554    -2.893  
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) (Kr.)
9.975   19.340    -9.365  
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) (Kr.)
7.112   6.767    +345  
Pil - tilbage til Kommunens økonomi Se kun værdier for Lyngby-Taarbæk Kommune